EUROPEAN PROJECTS GROUP SP. Z O.O. europg.pl

Ulgi na prace badawcze / European Projects Group Spółka Z O.O.Ulgi na prace badawcze pomaga pozyskać przedsiębiorcom European Projects Group Spółka Z O.O. Starać mogą się o nie wszystkie typy przedsiębiorstw, w tym Centra Badawczo - Rozwojowe. Warunki skorzystania z ulgi na badania i rozwój to: prowadzenie działalności badawczo - rozwojowej, poniesienie i wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych w prowadzonej ewidencji, a także brak refundacji tych samych kosztów w jakiejkolwiek formie. Za działalność badawczo - rozwojową uważa się: działalność twórczą, działalność obejmującą badania naukowe i prace rozwojowe, działalność odejmowaną w sposób systematyczny, działalność, której celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do stworzenia nowych zastosowań.

http://europg.pl/uslugi/ulga-podatkowa-badania-i-rozwoj/

EUROPEAN PROJECTS GROUP SP. Z O.O.
Tel.: 222036132
ul. Wodnika 44 / 1
80-299 Gdańsk
pomorskie
WWW: