Invest Construction uprawnienia-budowlane.com

Invest Construction: Uprawnienia budowlane egzamin ustnyPodczas egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane kandydat ma 25 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Cały egzamin trwa łącznie nie dłużej niż godzinę. Egzamin ustny odbywa się w etapach. W każdy, z nich uczestniczy od kilku do kilkunastu osób. W zależności od kolejności i tempa, w którym odpowiadają inni uczestnicy egzaminu, może być nieco więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi. Wyniki ogłaszane są po przeegzaminowaniu wszystkich kandydatów z danej tury. Pytania dotyczące uprawnień budowlanych na egzaminie ustnym dotyczą całego zakresu wiedzy technicznej związanej ze specjalnością uprawnień budowlanych, o które ubiega się kandydat.

Uprawnienia budowlane egzamin ustny

Invest Construction
Tel.: 515870249
ul. Spółdzielcza 2
19-200 Grajewo
podlaskie
WWW: